ERATĂ LA ANUNȚUL PUBLIC DE RECRUTARE SI SELECȚIE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂȚII EURO PREST SERV JILAVA SRL

Declarația netipizată pe propria răspundere privind situațiile prevăzute la art.6 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, prin care candidatul va confirma că nu a fost condamnat sau nu este in cercetare pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor si finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru infracțiunile prevăzute la art.169 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și nici nu a suferit o condamnare pentru vreo infracțiune legată de conduita profesională (în original).