Anunț recrutare și selecție membru CA EUROPREST SERV JILAVA

Comuna Jilava prin Consiliul local al comunei Jilava organizează în perioada 29.12.2020-29.01.2021 selecţia pentru un post vacant de membru în Consiliul de Administraţie al EURO PREST SERV JILAVA S.R.L.
Reguli generale ale procedurii de recrutare şi selecţie:
1. Procesul de recrutare şi selecţie se face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Orice modificări legislative apărute în cursul procesului vor fi luate în considerare.
2. Membrul Consiliului de Administraţie trebuie să aibă studii superioare în domeniul juridic, cu experiență de cel puțin 5 ani.
3. Nu poate fi selectată o persoană care deține calitatea de funcţionar public sau a altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.
4. Membrii Consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice.
5. Membrii sunt persoane fizice cu experienţă, în activitatea de administrare/management a unor întreprinderi publice sau a unor societăți care nu sunt sub incidența Legii nr. 85/2014.
Postul în selecţie: 1 administrator, cu experienţă în domeniul juridic de cel puțin 5 ani.
Durata mandatului: până la data expirării mandatului celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv 27.12.2021.
Etapele de desfăşurare a selecţiei:
1. Selecţia dosarelor de înscriere
2. Interviul candidaţilor declaraţi admişi în urma etapei de selecţie a dosarelor
Condiţii generale şi specifice de participare:
Criterii de selecţie:
NOTĂ! Se vor completa conform formularului F-2 -Condiţii generale şi condiţii specifice de participare şi criterii de selecţie, care se vor găsi pe site-ul Primăriei Jilava (http://primariajilava.ro/category/anunturi-publice/).
Documente necesare depunerii candidaturii:
NOTĂ! Se vor completa conform formularului F-3 -Documente necesare depunerii candidaturii, care se vor găsi pe site-ul Primăriei Jilava (http://primariajilava.ro/category/anunturi-publice/);
Candidaturile şi documentele solicitate se vor depune, în plic închis şi sigilat, în perioada 29.12.2020-29.01.2021 inclusiv, ora: 16:30, la Registratura Comunei Jilava unde vor primi un număr de înregistrare şi dată certă a depunerii.
Plicul va avea menţionat: Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al EURO PREST SERV JILAVA S.R.L., postul vizat, numele, prenumele, domiciliul candidatului și numărul de telefon.
Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită de depunere a acestora pe site-ul Primăriei Jilava și poate fi contestat în 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor selecției pe site-ul primăriei Jilava (http://primariajilava.ro/category/anunturi-publice/);
În termen de maxim 5 zile de la afișare a rezultatelor selecției dosarelor, candidații admiși trebuie să depună la Registratura Comunei Jilava, declarația de intenție întocmită pe baza Scrisorii de așteptări privind Consiliul de Administratie a EURO PREST SERV JILAVA S.R.L.
Candidații declarați admiși la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluați în cadrul unui interviu, data, ora și locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic.
Relaţii suplimentare se pot obţine la secretarul comisiei, tel:0214570115, între orele 09:00-16:00 sau prin e-mail la adresa: primariajilava@primariajilava.ro.
Sub rezerva excluderii din procedura de selecție, candidaților le este interzisă contactarea membrilor comisiei de selecție.